HL7 standard

Home/HL7 standard
HL7 standard 2017-09-15T14:18:41+00:00

HL7 (zdravstveni nivo 7, eng. Health Leven Seven) organizacija osnovana je 1987. godine kao ne profitabilna ANSI akreditovana organizacija za standarde, sa primarnim ciljem koji će omogućiti razmenu, integraciju, deljenje i pretragu elektronskih zdravstvenih podataka.

HL7 standard omogućava razmenu zdravstvenih podataka između različitih informacionih sistema (kardioloških, radioloških, labaratorijskih…), bez obzira u kom programskom jeziku su napisani, i na kojoj platformi se izvršavaju. HL7 nije softverska aplikacija, vec standard koji obuhvata hiljade strana u kome se nalaze detaljna objašnjenja, koja analitičarima i programerima daju polaznu tačku o standardu, kako bi mogli tehnički da ga implementiraju.

Termin “Nivo 7“, odnosi se na najviši nivo OSI referentnog modela međunarodne organizacije za standarde ISO (eng. International Standard Organization). Ovo ne znači da je HL7 standard u skladu sa ISO-vim definisanjem elemenata OSI modela na sedmom nivou. Takođe, HL7 ne precizira ISO-vu specifikaciju za zauzimanje prvih šest OSI nivoa. HL7 međutim, odgovara konceptualnoj definiciji aplikacionog interfejsa koji se nalazi na sedmom nivou OSI modela.

U OSI referentnom modelu, komunikacija softvera i hardvera su razdvojene na sedam nivoa. HL7 standard je prvenstveno fokusiran na pitanja i probleme koji se javljaju na sedmom, aplikacionom nivou. Tu se razmenjuju podaci, vreme razmene podataka i komunikacija, gde se prikazuju greške između određenih aplikacija. Međutim, potrebe protokola koji se odnosi na niže nivoe OSI modela se ponekad pominju, kako bi se pomoglo u implementaciji i kako bi se razumeo kontekst standarda.

Zvaničan sajt HL7 organizacije:

http://www.hl7.org/