IHE inicijativa

Home/IHE inicijativa
IHE inicijativa 2017-09-15T14:21:17+00:00

Definicija IHE

IHE (eng. Integrating the Healthcare Enterprise) je inicijativa koja je potekla od zdravstvenih profesionalaca i industrije, za poboljšanje deljenja informacija između kompjuterskih sistema u zdravstvu. Glavni cilj IHE je da promoviše koordinirano korišćenje postojećih zdravstvenih standarda (DICOM i HL7) za bolju, efikasniju i lakšu implementaciju integrisanih kompjuterskih sistema. Glavni rezultat IHE inicijative je definisanje integracijskih profila, dizajniranih da rešavaju identifikovane integracijske probleme.

Svaki IHE profil suštinski definiše razmenu informacija (IHE transakcije), standarda, i formata, u kome svaki IHE član (informacioni sistem, ili aplikacija) treba da prate i razumeju druge čanove. Drugim rečima, svaki IHE profil omogućava najbolju moguću integracijsku sekvencu za svoj projekat (mora da je u skladu sa DICOM i HL7 standardom). IHE nije samo kolekcija integracijskih profila, ona je postala industrijska “etiketa“, u kome sve više proizvođača počinje da obraća pažnju.

Deataljnije o IHE inicijativi:

http://www.ihe.net/