Loading...

Vojnomedicinska Akademija – Institut za Nuklearnu medicinu

Home/reference/Vojnomedicinska Akademija – Institut za Nuklearnu medicinu
Vojnomedicinska Akademija – Institut za Nuklearnu medicinu 2017-09-15T12:35:39+00:00

Project Description

Projekat

Na vojnomedicinskoj akademiji smo prisutni skoro 20 godina. Poslednjih par godina, održavamo kompletan Instutut za Nuklearnu Medicinu. U održavanje spada: održavanje kompletne mreže instituta, Philips vertex gama kamere, Siemens orbiter gama kamere, sistema za rad sa slikama nuklearne medicine: Sun Blade 150 i Sun Ultra radne stanice.

Između ostalog, isporučili smo i implementirali mini verziju ASTREOS PACS sistema, kao i dijagnostičke radne stanice.

iq-logo

Institut za Nuklearnu medicinu – oprema

Implementacija

Trenutno institut za nuklearnu medicinu raspolaže sa dve starije gama kamere. Mi smo postojeće gama kamere umrežili i povezali na ASTREOS PACS sistem, kako bi imali sačuvane digitalne DICOM slike u centralizovanoj arhivi.