Loading...

Univerzitet Odbrane

Home/reference/Univerzitet Odbrane
Univerzitet Odbrane 2017-09-14T14:20:28+00:00

Project Description

Projekat

Za potrebe studenata Univerziteta Odbrane Vojnomedicinske akademije, isporučili smo pokazne stanice i pripadajući softver- Zahtev je bio da se isporuči miniPACS sistem, kao i dijagnostička radna stanica. Studenti će sa ovom opremom moći da se upoznaju sa najnovijim tehničkim dostignućima u savremenoj medicini.

iq-logo

Univerzitet odbrane – oprema

Implementacija

Za potrebe studenata odlučili smo da isporučimo prepoznatljive brendove, odnosno softverska rešanja bazirana na iQ-VIEW Basic aplikaciji kao i već popularnom ASTREOS PACS softveru.